TOIMINTAKERTOMUS 2015

22.3.2018

Piänkiäntäjät ry on Polvijärvellä toimiva yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on pyrkiä maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen kasvattamalla yksittäisen ihmisen itsetuntoa, lisäämällä yhdessä tekemistä ja madaltamalla kynnystä naisten (ja miesten) toiminnalle. Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään tuomaan esille omaa osaamistaan ja luottamaan omaan osaamiseensa koulutuksen, vertaistoiminnan, ideoinnin ja uusien toimintamallien etsimisen avulla.

 

 

PIÄNKIÄNTÄJÄT RY                                                

TOIMINTAKERTOMUS 2015

 

Jäsenet:

Jäsenmaksun vuodelle 2015 maksoi 66, joista perhejäseniä oli 6. Jäsenten määrä laski dramaattisesti vuoden 2014 tasosta. Onneksemme kuitenkin saimme uusia jäseniä ja jäsenmäärä näyttäisi kuitenkin tällä hetkellä olevan noususuuntainen. Vuonna 2015 hallitukseen kuului puheenjohtajana Niina Tuononen, sihteerinä toiminut Anneli Yletyinen sekä Helena Kaasinen, Arja Leskinen, Erkki Pelli ja Vuokko Tanskanen (varapuheenjohtaja).

 

Toiminnan rahoitus:

Yhdistys rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, arpajais- ja kahvitustuloilla, Polvijärven kunnan, Kajo-hankkeen ja kaivosyhtiö Bolidenin avustuksilla sekä Töppösen mainostuloilla. Tärkeääkin tärkeämpi osuus yhdistyksen toiminnalle on ollut jäsenten lahjoitukset muun muassa arpajaispalkinnoiksi ja jäsenten tekemä pyyteetön talkootyö. Tulijaistuvan myyjien paikkamaksut ovat ohjautuneet suoraan suoramyyntimyymälämme toimintaan.

 

Vertaisryhmät:

Varttuneiden verkot -hankkeen aloittamat vertaisryhmät Muistiryhmä, Käsityöryhmä ja Kuntosaliryhmä jatkoivat toimintaansa säännöllisin tapaamisin. Ryhmäytynyt Ikärit on kokoontunut vuoden aikana vaihdellen aikaa ja paikkaa toimintansa mukaan. Kaksi vuotta toiminut Kirjapiiri kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa pitäen heinäkuussa lomatauon.

 

Virkistäytyminen:

Piänkiäntäjät ry:n jäsenistö sai mahdollisuuden kulttuurilliseen virkistäytymiseen teatterimatkalla Varkauteen ”Kuinka rakkaus alkaa” -musikaaliin.

.

Tapahtumat:

Vuonna 2015 Piänkiäntäjät ovat järjestäneet Tulijaistuvalla Naistenpäivän kahvituksen ja toimintavuonna toista kertaa Miestenpäivän kahvituksen Isänpäivän aattona.

Jo perinteeksi muodostunut Rompe- ja taimipäivä järjestettiin toukokuussa.

Piänkiäntäjät olivat päävastuussa järjestämässä Polvijärven Kesänavausta yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Hyvin onnistuneet joulumyyjäiset järjestettiin vapaa-aikatalolla piänkiäntäjien voimin.

 

Edustaminen:

Piänkiäntäjät ry on vuoden aikana ansiokkaasti osallistunut ja edustanut yhdistystämme Farmarimessuilla Joensuussa, Polvijärvipäivillä, Polvijärven Eloriehassa, Pohjois-Karjalan Järjestöpäivillä Huhmarissa sekä Areenan Joulumarkkinoilla. Polvijärven Joulupolkuun Piänkiäntäjät osallistuivat omalla panoksellaan ja järjestivät paikalle joulupukin.

 

Töppönen:

Vuonna 2015 Töppönen ilmestyi suunnitelman mukaisesti 2 kertaa. Töppönen on saavuttanut jo vankan aseman Piänkiäntäjien kirjallisen ilmaisun kanavana ja on saanut monia arvovaltaisia kirjoittajavierailijoita. Töppösen tuomat mainostulot ovat parantaneet yhdistyksemme maksukykyä.

 

Tulijaistupa:

Myyntituloja Tulijaistuvalta sai toimintavuonna 56 myyjää. Myynnistä 206,50 € oli yhdistyksen myyntiä. Kajo-hankkeen avustuksella Piänkiäntäjät ry on ensi kertaa historiansa aikana pystynyt palkkaamaan osa-aikaisen myyjän Tulijaistuvalle. Uusi kassakone hankittiin myymäläämme entisen kuljettua tiensä päähän. Tupakokous kokoontui toimintavuonna 11 kertaa. Pitkäaikainen myyjämme ja jäsenemme Kaija Mutanen valittiin vuoden Karjalaiseksi taitajaksi.

Vuosi 2015 on ollut yhdistyksessämme kehittymisen aikaa. Muutospaineen alla askeleet ovat olleet pieniä mutta merkittäviä. Olemme saaneet uusia yhteistyökumppaneita ja yhdistyksemme on saanut paremmin tunnettavuutta laaja-alaisen ja monipuolisen toiminnan yhdistyksenä.