Piänkiäntäjät ry

Yhdistyksemme toimipaikkana on Tulijaistupa Polvijärven keskustassa

Piänkiäntäjät ry – monipuolista paikallista toimintaa Polvijärvellä

 

Piänkiäntäjät ry:n tarkoituksena on kiäntee päitä näkemään omat taidot mahdollisuuksina yhteistyössä muiden kanssa ja kehittää omaa osaamistaan ja taitojaan tuotteiksi. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja myönteisen tulevaisuuden hengen vahvistaminen paikkakunnalla. Piänkiäntäjät ry:n toimintatavoitteissa on myös määritelty vaikuttaminen kanssakäymisen ja vireän ilmapiirin säilymiseen sekä yhteisöllisyyden vaalimiseen. Yhdistys on perustettu vuonna 1999.

 

VUODEN LIIKUTTAJA 2004 POLVIJÄRVELLÄ