TOIMINTAKERTOMUS 2016

22.3.2018

Piänkiäntäjät ry:n tarkoituksena on kiäntee päitä näkemään omat taidot mahdollisuuksina yhteistyössä muiden kanssa ja kehittää omaa osaamistaan ja taitojaan tuotteiksi. Tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja myönteisen tulevaisuuden hengen vahvistaminen paikkakunnalla. Piänkiäntäjät ry:n toimintatavoitteissa on myös määritelty vaikuttaminen kanssakäymisen ja vireän ilmapiirin säilymiseen sekä yhteisöllisyyden vaalimiseen.

 

 

PlÄNKIÄNTÄJÄT RY                                               

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Piänkiäntäjät ry – monipuolista paikallista toimintaa Polvijärvellä.

Jäsenet:

Jäsenmaksun vuodelle 2016 maksoi 94 henkilöä, joista perhejäseniä oli 11 ja 4H jäseniä 3. Vuonna 2016 hallitukseen kuului puheenjohtajana Niina Tuononen, sihteerinä toiminut Jaana Jylhä-Ollila sekä Helena Kaasinen, Arja Leskinen, Susanna Hoskonen ja Vuokko Tanskanen (varapuheenjohtaja). Kuluneena vuonna saimme monta uutta aktiivista jäsentä.

 

Kokoukset:

Sääntömääräinen kevätkokous oli 30.3.2016 ja sääntömääräinen syyskokous pidettiin 10.11.2016. Hallitus kokoontui järjestäytymiskokouksen lisäksi 6 kertaa sekä piti kolme sähköpostikokousta. Tupakokous kokoontui 10 kertaa.

Toiminnan rahoitus:

Yhdistys rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla, arpajais- ja kahvitustuloilla, Polvijärven kunnan, Osuuspankin ”palkkaa kesänuori” ja kaivosyhtiö Bolidenin avustuksilla sekä töppösen mainostuella. Pyyteetön talkootyö ja jäsenten arpajaispalkintolahjoitukset ovat olleet voimavaramme. Tulijaistuvan myyjien paikkamaksut ovat ohjautuneet suoraan suoramyyntimyymälämme toimintaan.

Vertaisryhmät:

Varttuneiden verkot -hankkeen aloittamat vertaisryhmät Muistiryhmä, Käsityöryhmä ja Kuntosaliryhmä jatkoivat toimintaansa aktiivisesti. Liikuntapainotteisen Ikärit-ryhmän tapaamiset jatkuivat säännöllisen epäsäännöllisesti. Kolme vuotta toiminut Kirjapiiri kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa pitäen heinäkuussa lomatauon.

Töppönen:

Vuonna 2016 töppönen ilmestyi suunnitelman mukaisesti 2 kertaa. Töppönen on saavuttanut ilmoittajien keskuudessa varman pohjan ja töppösen tuomat mainostukitulot ovatkin olleet tärkeä tulon lähde yhdistyksellemme. Töppönen on lisännyt huomattavasti näkyvyyttämme ja tunnettavuuttamme myös yhdistyksenä.

Tulijaistupa:

Myyntituloja Tulijaistuvalta sai toimintavuonna 49 myyjää. Myynnistä 170,20 € oli yhdistyksen myyntiä. Kajo-hankkeen avustuksella saimme pitää palkatun työntekijän toimintavuonnakin elokuulle asti. Loppuvuoden Tulijaistuvalla oli työkokeilussa yksi henkilö. Tulijaistupa koristeltiin yhteistyössä joulun odotukseen hieman erilailla kuin ennen. Asiakaspalaute oli positiivista uudistuneen ilmeen ansiosta. Erityisesti portaanpieliä koristaneet lumiukot saivat kiitosta.

Tapahtumat:

Vuonna 2016 piänkiäntäjät ovat järjestäneet Tulijaistuvalla Naistenpäivän kahvituksen ja jo perinteeksi muodostunut Rompe- ja taimipäivä järjestettiin toukokuussa torilla valitettavan sateisissa merkeissä yhteistyössä Kirkonkylän Martta-yhdistyksen kanssa.

Polvijärven kunnan Kesänavauksen yhteydessä juhlistettiin Tulijaistuvan 15-vuotis -syntymäpäivää torilla kakkukahvien ja ohjelmanumeroiden merkeissä. Juhlapuhujana oli Pauli Vaittinen.

Heinäkuussa järjestettiin taidekäsityönäyttely. Näyttelyn pääasiallinen tavoite oli tehdä Piänkiäntäjät ry:tä tunnetummaksi monipuolisena yhdistyksenä ja näyttelyasettajien osaamista paremmin ihmisten tietoisuuteen. Osa tavoitteesta oli luoda jotain aivan uutta tapahtumaa Polvijärvelle. Tässä kaikessa onnistuttiin hyvin. Näyttelyn kävijämäärä oli varovaisesti arvioiden 800 henkilöä. Kimalaisen lento työllisti kaksi kesätyöntekijänuorta, toinen Osuuspankin ”Palkkaa kesänuori” avustuksella ja toisen nuoren palkan maksoivat näytteilleasettajat itse.

Isänpäivän aattona marraskuussa Tulijaistuvalla järjestettiin Miestenpäivän kahvitus. Tapahtuma on hyvin vakiinnuttanut paikkansa Polvijärvellä.

Marraskuussa vietimme yhteistä laatuaikaan Willalla askarrellen joulukoristeita Tulijaistuvan somistamiseksi. Runsas joukko piänkiäntäjiä valmisti sormenpäät liimassa koristeita.

Piänkiäntäjät ry järjesti jo perinteeksi muodostuneet joulumyyjäiset Vapaa-aikatalolla. Kävijöitä oli odotettua vähemmän ja tutuista myyjistäkin harmillisesti osa oli naapurinkuntien myyjäisissä.

Edustaminen:

Maaliskuussa Joensuun Areenan suurmarkkinoilla ja Polvijärven kunnan matkailunedistämisryhmässä Piänkiäntäjistä oli edustus. Lisäksi osallistuimme Polvijärvipäiville, Eloriehaan, Areenan joulumarkkinoihin ja Kosilkan avajaisiin. 

Virkistäytyminen:

Jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua yhdessä Outokummun – Polvijärven diabetesyhdistyksen järjestämään teatterimatkaan Rautavaaran kesäteatteriin katsomaan näytelmää ”Pakettiratkaisu”.

Yhteistyö:

Jo mainitun Rompepäivän Martta-yhteistyön lisäksi olimme mukana Polvijärven yläkoulun ja lukion kuvaamataitoryhmien kukka-altaan mosaiikin teossa. Tulos on nähtävissä Willaa vastapäätä. Yläkoululla aktiivimme Pirjo-Liisa Räsänen ja Vuokko Tanskanen kävivät opettamassa koululaisia kynttilämaalauksen saloihin.

Vuosi 2016 onkin ollut yhteistoiminnan vuosi. Piänkiäntäjät ry on omalla toiminnallaan pyrkinyt palaamaan juurilleen ja toteuttamaan perustamisasiakirjassa määriteltyjä arvoja. Tästä on hyvä jatkaa uudelle aktiiviselle ja yhteistyön toimintavuodelle 2017.